Arrenca el grup de treball d'incidència. Us apunteu?

20180210 AssembleaEn la última Assemblea del mes de febrer, vàrem decidir començar un Grup de Treball on diferents entitats i persones interessades poguéssim posar en comú idees i estratègies per fer incidència política i social.

Vàrem fer una primera reunió aquest mes d’abril on vam començar a parlar de diferents objectius i les possibilitats d’aquest espai d’incidència que volem consolidar.

Us passo algunes propostes per reflexionar les que esteu interessades en participar-hi. Està obert a més propostes i idees per poder avançar en aquests camp de la incidència.

La propera reunió serà dijous dia 3 de maig a les 18h a la seu, Rambla Santa Mònica, 10 ( Metro Drassanes).

 

OBJECTIUS

  • Oferir informació a les entitats de la Plataforma i a la ciutadania en general, premsa-esdeveniments-jornades, etc., per fer patent la naturalesa estructural i el tipus de socialització que representa la violència masclista.
  • Seguir les avaluacions i recerques per un millor coneixement de la realitat política i social respecte la violència masclista.
  • Fer un seguiment de l’aplicació de les mesures i lleis. Al mateix temps, incrementar la consciencia i sensibilització dels estaments polítics de les institucions. Del Congrés dels Diputats i el Govern de l’Estat, del Parlament i la Generalitat de Catalunya, del Consell d’Europa, de la Unió Europea, de l'ONU a través de les convencions CEDAW i Conveni d’Istanbul.
  • Col·laboracions en els diferents consells de dones i ens locals (ajuntaments, diputacions...)
  • Fer sentir la nostra veu, a partir d’accions i campanyes concretes, donant impuls al moviment de dones per l’erradicació de la violència masclista.

PER ACONSEGUIR-LOS

  • Definir a quin públic o públics ens dirigim: ciutadania en general, entitats del sector, voluntariat, etc.
  • Pensar campanyes i accions: propostes pròpies i suport a campanyes d’altres col·lectius.
  • Quins mitjans farem servir: Butlletí de la web; participació a jornades; mitjans de comunicació; concentracions; intervencions al Parlament; Grup de Treball de violències del CNDC.

PARTICIPACIÓ EN ESPAIS D’INCIDÈNCIA

Actualment i des de fa gairebé 16 anys, la Plataforma realitza accions d’incidència que ara volem reforçar en el treball d’aquest grup.

En espais de dones: Ca la Dona, Novembre Feminista, Vaga Feminista, Xarxa Feminista, Comissió 8 de març, la COMPI, Plataforma Cedaw ombra Catalunya i estatal, WAVE (Womens Against Violence Europe)

En espais institucionals: Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) adscrit a l’Institut Català de les Dones (ICD); Consell de Dones de Barcelona; Consell de Ciutat Vella (per ser on està la Seu).

Clicant aquí podeu veure l'acta de la última reunió de la Plataforma CEDAW sombra en la que ens vam constituir com a "Plataforma para el informe sombra del convenio Estambul 2018".