Què fer en cas de violència?

 

Us oferim diversos telèfons, webs i llocs d'atenció a dones que estan patint violència, tant els telèfons per a situació d'emergència com altres recursos on us podran atendre i assessorar de què fer en funció del vostre cas.

 

PER A SITUACIONS D'EMERGÈNCIA

Atenció permanent, 24 hores, 365 dies. Gratuïts i confidencials.

 

A Catalunya:   A la resta d'Espanya:
900900120 telefono016

Mossos d’esquadra