Les nostres accions de solidaritat Internacional

20171030 solidaritatInternacionalUs convidem a gaudir del vídeo de la campanya!

L'any 2016, vam engegar el projecte “CONSTRUYENDO GARANTÍAS PARA LA PAZ DESDE LAS MUJERES DEL MAGDALENA MEDIO”  liderat per la ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR a Colòmbia.

Colòmbia travessa uns dels principals moments de la seva història recent en el marc del post-acord de pau; aquest procés ha estat complex. A més, hi ha incompliments dels compromisos del Govern un exemple és que, a dia d’avui (a 135 dies d'inici del mecanisme de fast track) només s'han aprovat 3 projectes legislatius per a la implementació dels acords, dels 14 previstos. Addicionalment, malgrat reducció en les xifres de víctimes en foc creuat, la situació és d'especial gravetat pels i les líders socials enfront dels qui es registren en el 2017, 81 assassinats.

En aquest context, la OFP ha implementat el projecte, que va permetre promoure la participació i intervenció qualificada i plena de les dones víctimes del conflicte armat de la regió del Magdalena Medio en els processos socials i comunitaris de construcció i consolidació de la pau territorial.

Per a això, es van implementar accions d'acompanyament psicosocial a través de cent vint-i-nou (129) sessions d'atenció individual realitzades amb dones víctimes del conflicte armat, així com d'atenció especialitzada en casos de violència sexual comesa per actors armats.

El projecte també va permetre augmentar les capacitats d'incidència política de quatre-centes seixanta-nou (469) dones lideresses que actualment agencien al territori l'exigència de participació activa i paritària en la implementació dels acords de pau, a través de les assemblees populars en les quals es van abordar col·lectivament els desafiaments per a la construcció d'una pau completa, acompanyada d'una campanya de sensibilització que es va difondre en mitjans de comunicació locals (televisió i ràdio).

Finalment, s'ha contribuït a la implementació territorial. En particular, tretze (13) lideresses de la OFP es van integrar a les Taules Municipals de Participació de les Víctimes (instància de concertació de les polítiques locals d'atenció i reparació a les víctimes) van augmentar els seus coneixements i apropiació en matèria del contingut de la resolució 1325, i van constituir un comitè impulsor de plans d'acció municipal per a l'aplicació de la Resolució, que proposa una ruta per garantir la participació plena de les dones en els processos d'implementació dels acords amb les FARC i de diàlegs amb l'ELN.

Al voltant dels plans d'acció s'ha teixit un espai de coordinació amb organitzacions socials que s'han vinculat a la proposta aconseguint socialitzar-la a més de 200 líders socials i comunitaris en diverses assemblees realitzades.

En el marc del projecte es va realitzar la setmana a octubre una campanya/gira internacional de la OFP liderada per l’Associació Mujeres Pa’lante, i amb la col·laboració de Associació Hèlia i Marxa mundial de de Dones Catalunya; un dels punt de la gira va ser l’acte “Avenços, dificultats i esperances de la construcció de la pau a Colòmbia” el passat 19 d’octubre, on vam tenir el plaer de sentir a Gloria Suárez representat de la OFP.

Podeu consultar el registre fotogràfic del projecte en aquest enllaç.