Qui som (menu)


quisom1La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE es va fundar l'any 2002 per donar resposta a la necessitat de visibilitzar la violència de gènere i reclamar actuacions, a través de la mobilització ciutadana. La Plataforma està formada per 121 entitats (que tenen l'estatus de sòcies) i un gran equip de persones (voluntariat, professionals, etc) de tot Catalunya, que compartim i impulsem un moviment social amb la missió d'eradicar la violència vers les dones de la nostra societat.

L’àmbit geogràfic d’actuació, és tot el territori català, tot i que treballem en xarxa amb organitzacions de dones de tot l'Estat i d'Europa.

Creiem en el treball en xarxa com a metodologia de treball, i el fomentem sobre tot amb les entitats sòcies.

Els valors de la Plataforma estan recollits en un Manifest de consens, al qual les entitats sòcies hi donen suport.

La Plataforma està constituïda legalment com a associació des del 2004 i està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'inscripció 29709. 

 

Volem

- Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones: ens neguem a ser-ne còmplices amb el nostre silenci.
- Sensibilitzar la ciutadania desvetllant les creences i els estereotips culturals que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació en generació.
- Posar de manifest la dimensió social del fenomen de la violència contra les dones i evidenciar la necessitat de crear mesures de prevenció que evitin la reproducció d’aquestes pautes de conducta.
- Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones que pateixen violència.
- Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau.
- Donar espai a totes les entitats i associacions que treballen per l’eradicació de la violència contra les dones perquè puguin explicar les diferents activitats que duen a terme.

Per a més informació, podeu consultar el la història i el currículum de la Plataforma en diferents idiomes,Català, Castellà, o Anglès.

També podeu descarregar les memòries d'activitats.