Sol·licitud d'activitat Trenquem el Silenci

Aquest any 2018, a causa de la gran demanda de tallers i la falta de recursos econòmics del programa Trenquem el Silenci, el nombre d'activitats subvencionades per centre educatiu o de lleure es reduirà.

Moltes gràcies

Tipus d’entitat
Quin tipus d’activitats prèvies s’han fet i/o quins continguts s’han tractat en relació a la prevenció de la violència de gènere
Doneu-nos dues dates i horaris opcionals per desenvolupar l'activitat
more items
Encara que disposem d’una subvenció, demanem en la mida de les vostres possibilitats, assumir parcialment o totalment el cost de les activitats, d’aquesta manera podrem arribar a fer més activitats.
Avís legal i política de privacitat
Veieu l'avís legal d'aquest web.
Veieu la política de privacitat d'aquest web.