Incidència Internacional

Suport a moviments socials de dones al món, per ser juntes més fortes

El suport internacional entre dones és fonamental per combatre el sistema patriarcal, i per erradicar les violències masclistes, per això des del 2014 l’entitat porta endavant diferents projectes i accions a diverses parts del món per tal de donar suport a moviments socials de dones en les seves lluites per viure lliures de violències. Aquestes accions es desenvolupen en contexts complexos, com per exemple en conflictes armats. Totes les accions es porten a terme treballant en xarxa amb entitats membres de la Plataforma. Fins ara, hem donat suport a projectes a:

  • Palestina (Col·laboració amb l’Associació Hèlia)
  • Moçambic (Col·laboració amb Arquitectura sense fronteres)
  • Colòmbia (Col·laboració amb Mujeres Pa’lante)
Actualment, la Plataforma té 3 línies clares se suport a Colòmbia, i estem executant 3 projectes subvencionats per la direcció de justícia global i per l’Agència Catalana de cooperació al desenvolupament.

 

layout styles

Projectes


Imatge de diverses dones amb un mural de fons

Construcció Popular i Territorial de Pau

Dones pel dret a la pau i a una vida lliure de violències.  L’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir a promoure els drets de les dones colombianes a una vida lliure de violències i a la pau, a través d’accions dirigides a augmentar les capacitats ciutadanes i de lideratge polític (al Magdalena Medio, Cauca i Catalunya), per la incorporació de les demandes específiques de les dones a la construcció de pau i no-violència als espais d’incidència locals de les dues regions colombianes, així com la incorporació de les mirades nacional, regional, juvenil i inter-ètn

Imatge d'una manifestació de dones amb una pancarta de la OFP

Gènere i Emprenedoria Econòmica

Justícia econòmica per les dones víctimes del conflicte al Magdalena Medio. L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a la justícia econòmica i a enfortir l’economia feminista popular de dones de la xarxa de productores de l’OFP, víctimes del conflicte armat que es troben en condicions de pobresa als municipis de Barrancabermeja i Puerto Wilches, al departament de Santander i San Pablo, al Sud del departament de Bolívar, per a la generació d'ingressos, la promoció de la seva autonomia personal i la reconstrucció dels seus projectes de vida, a través de la consolid

Dones amb espelmes a la mà en un acte públic

Construcció de pau i justícia de gènere

Dones joves actives al diàleg social i a la construcció de pau amb justícia de gènere. Aquest projecte té l’objectiu de contribuir a augmentar les capacitats, individuals i col·lectives, de participació i incidència de dones joves i societat civil per la construcció de pau amb justícia de gènere a les zones nord-oriental, nord-occidental i centre-oriental de Medellín, Colòmbia, a partir de la consolidació d’una xarxa d’escoles populars de dones constructores de pau amb justícia de gènere. 

Fotografia on es veuen diverses dones en la presentació de l'observatori, amb una projecció de fons

Observatori de Feminicidis per Garantir el Dret a la Vida de les Dones (Finalitzat al gener de 2020)

Observatori de Feminicidis, per la protecció, exigibilitat, apoderament i garantia del dret humà a la vida de les dones a Colòmbia. L’objectiu d’aquest projecte és aportar a la garantia i exercici ple dels drets humans a Colòmbia, a través de la comprensió crítica, exigibilitat i incidència social per assolir la disminució dels índexs de feminicidis, a partir de la construcció de eines i estratègies participatives, dirigides a l’apoderament de les titulars de drets, de responsabilitats i d’obligacions, per tal d’augmentar la garantia del dret a la vida de les dones

Fotografia de dones manifestant-se amb cartells reivindicatius

Construcció popular i territorial de Pau (Finalitzat el 2019)

Enfortint la participació ciutadana de les dones en els diàlegs nacionals i regionals per la construcció de pau al territori.
Organització Local: Organització Femenina Popular
Objectiu: Enfortir la participació ciutadana de les dones en els diàlegs nacionals i regionals per a la construcció de pau al territori. Amb la participació de 360 dones lidereses, defensores de drets humans i víctimes del conflicte armat.

Amb el suport: Agència Catalana de Cooperació ACCD
 

Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona

Gènere i emprenedoria econòmica (finalitzat el 2019)

Organització Local: Organització Femenina Popular
Objectiu: Enfortir la capacitat d'emprenedoria de dones en situació de pobresa i pobresa extrema víctimes del conflicte armat dels municipis de Barrancabermeja i Puerto Wilches, per a la generació d'ingressos, la promoció de la seva autonomia personal i la reconstrucció dels seus projectes de vida.
 

Amb el suport: Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona

Amb el suport: Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona

Pau amb Justícia de gènere (Finalitzat el 2019)

Organització Local: Corporació Amiga Joven
Objectiu: Ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes per promoure la governança democràtica local i les capacitats de les organitzacions socials i comunitàries.
S'emmarca en el context actual colombià del post-acord de Pau, pretenent seguir els impactes del post-acord i combinant-ho amb estratègies des de les organitzacions de dones per construir pau.

Amb el suport: Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona