Vés al contingut

Cap a una educació feminista i transinclusiva

Publicat el 16/11/2023

Aquesta setmana presentem l'informe Cap a una educació més feminista? Concepcions, dilemes i possibilitats de transformació a l’educació secundària. Una recerca coordinada per la Plataforma i InteRed, realitzada pel Grup d'Educació i Gènere i el Grup Atlas Interseccions Crítiques en Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i finançada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El document, que forma part del projecte Joves i comunitats mobilitzades per una vida lliure de violències masclistes, investiga el paper de la perspectiva de gènere a la pràctica educativa i els reptes pendents per introduir i estendre la coeducació transformadora a tot el sistema educatiu català.

Entre els principals reptes identificats, hi trobem la dificultat per aconseguir una ‘consciència crítica de gènere’ en els centres, ja que s’interposen barreres per part del mateix professorat, equip directiu o alumnat, així com la presència dintre de la comunitat educativa de concepcions de gènere transexcloents o racistes que, no només contribueixen a la reproducció de les desigualtats socials, sinó que les promouen. A arrel del procés de recerca, el professorat ha elaborat el document Preguntes freqüents i respostes per a una educació transinclusivadirigit a personal docent i de l’àmbit educatiu en el que oferir suport a l’hora de acompanyar l’alumnat des d’un enfocament transinclusiu.

Com a punt de partida per continuar treballant en aquest àmbit des de comissions, claustres, equips directius i amb l'alumnat dels centres, l'estudi esbossa línies de treball per a futures reflexions.

Comparteixo