Assemblea

Memòria_2020Què hem fet durant el 2020? Quantes persones hem participat? Quin impacte han tingut les nostres accions? Tot això i molt més ho trobaràs a la memòria d'activitats de 2020.

En els adjunts d'aquesta publicació, també podràs consultar les memòries anuals des de 2005.