L'equip tècnic

L'EQUIP TÈCNIC: són les persones contractades per l'entitat que s'ocupen de l'execució dels projectes de manera professional. 

Equip tècnic

  • Maritza Buitrago Rave, Coordinadora i responsable de les àrees de prevenció i cooperació. Feminista, amb especialitat en cooperació al desenvolupament i violència de gènere. Contacte: maritza@violenciadegenere.org 
  • Carlota Gelonch Nicolau, Coordinadora de projectes de prevenció i voluntariat. Coordino projectes coeducatius, sóc activista feminista i formo part del grup de Teatre de les Oprimides Averlasailas: Teatro de lo Posible! Contacte: 
  • Ester Jiménez Montoya, Tècnica de prevenció. Tècnica superior d'integració social. Activista feminista. Contacte: trenquemelsilenci@violenciadegenere.org 
  • Mounia Koubi, Tècnica de comptabilitat. Tècnica de comptabilitat formació en administració i finances. Contacte: comptabilitat@violenciadegenere.org 
  • Noemi Magre Rodrigo, responsable de l'Àrea de Sensibilització. Especialitzada en l'acció comunitària, l'àmbit sociolaboral i la cultura de pau. I cada vegada, més i més feminista! 
  • Elena Parejo de las Heras, Tècnica de sensibilització i responsable de comunicació. Criminòloga de formació, especialitzada en violències de gènere i feminista. Contacte: elena@violenciadegenere.org 
  • Roberta Parrilla, Tècnica de prevenció. Politòloga, especialitzada en cooperació, migració i desenvolupament comunitari. Eco-feminista i integrant de La Guitza Grup de Teatre de les Oprimides.
  • Beatriz Ruiz Pérez, Tècnica de prevenció. Activista feminista amb experiència en l'àmbit socioeducatiu amb infants i joves. Contacte: beatriz@violenciadegenere.org