L'EQUIP TÈCNIC: són les persones contractades per l'entitat que s'ocupen de l'execució dels projectes de manera professional. 

Equip tècnic