Vés al contingut

Teixim barris lliures de masclisme és un projecte que pretén donar veu a la ciutadania i a les entitats perquè esdevinguin protagonistes davant la lluita contra les violències masclistes en el seu propi territori. Des d’una perspectiva participativa es pretén promocionar accions de prevenció i sensibilització envers les violències masclistes, amb una voluntat transformadora que generi l'enfortiment del teixit comunitari dels barris o municipis, l'impuls dels processos col·lectius organitzats i la cohesió social per entendre les violències masclistes com una problemàtica col·lectiva que necessita una resposta organitzada i comunitària. 

El desplegament del projecte es basa en els principis de treball en xarxa amb el teixit associatiu dels territoris (entitats, xarxa comercial, espais de participació, veïns i veïnes, serveis públics), la formació de futures promotores d’igualtat comunitàries a través de l’adquisició de competències i eines específiques en matèria de prevenció de violència masclista, i l’acompanyament en el disseny i execució d’accions de sensibilització.

Comparteixo