L'Assemblea és el màxim òrgan de govern de l'entitat. Les entitats i persones sòcies, tenen dret a veu i vot. Tot i així, les assemblees són obertes també a voluntariat i equip tècnic, perquè per la Plataforma la seva veu és important. Un total de 130 entitats són sòcies de la Plataforma, i moltes d'elles participen en els diferents projectes o accions.