LA JUNTA: és l'òrgan de govern en qui l'assemblea delega les gestions diàries d'organització i gestió de projectes. La Junta està formada per 6 persones, que ostenten els següents càrrecs:

Montserrat Vilà

Montserrat Vilà Planas

Presidenta


Coordina l’equip de l’Associació Hèlia. Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa per la UOC (2010). Col·labora en premsa i debats sobre el drets de les dones. Co-coordinadora del grup de treball de violència del CNDC i el representa a la CNCVM.

 

Betty Alsina

Betty Alsina Keith

Tresorera


Educadora social i voluntària de la Plataforma des de fa anys

 

Patrícia Melgar

Patrícia Melgar Alcantud

Secretària


Professora a la Universitat de Girona i membre del Centre de Recerca CREA (http://creaub.info/es/). Com a representant del Grup de Dones de CREA Safo, participa a la Plataforma des dels seus inicis.

 

Maria Teresa

Maria Teresa Vidal Creus

Vocal


Treballadora, sindicalista i voluntària de la Plataforma des de 2010.

 

Cristina

Cristina Portal Ruiz

Vocal


Pedagoga col·legiada 01303, teatroterapeuta i curinga grildin.wordpress.com

 

Lynn

Lynn Strother Glover

Vocal


Feminista, mestressa de casa i professora d'anglès. Va començar a lluitar contra les violències de gènere al grup Dones d'Horta, i milita a la Plataforma unitària contra les violències de gènere des de la seva fundació.