El suport internacional entre els moviments feministes al món és fonamental per combatre el sistema patriarcal, i per erradicar les violències masclistes, per això, des del 2014, l’entitat porta endavant diferents projectes i accions a diverses parts del món per tal de donar suport als moviments socials de dones en les seves lluites per viure lliures de violències. Totes les accions es porten a terme treballant en xarxa amb entitats membres de la Plataforma, com ara: Cúrcuma Cooperativa; Fundació Indera; Associació MigrESS; Col·lectiu Maloka; Taula Catalana per Colòmbia; Almena Cooperativa Feminista; La Sur-Feminicidio.net 

Actualment, la Plataforma té 4 línies clares de suport a organitzacions de dones Colòmbia: construcció de pau amb justícia de gènere; emprenedoria econòmica; participació sociopolítica i territorial; i observatori de feminicidis per garantir el dret a la vida de les dones, que emprenen entitats feministes colombianes com ara: l’Organización Femenina Popular (OFP); la Corporación Amiga Joven; la Red Feminista Antimilitarista; la Corporación Humanas; la Organización Uywesx Gaitana Fiw. 

En aquest sentit, estem executant 3 projectes subvencionats per la Direcció de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona i per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

També hem treballat a Palestina (en col·laboració amb l’Associació Hèlia) , i a Moçambic (en col·laboració amb Arquitectura sense fronteres). 

dones

Projectes


Mujeres Quibdó

Regles de Quibdó: Construint pau amb dones privades de la llibertat.

El projecte "Regles de Quibdó: construint pau amb dones privades de la llibertat" és una iniciativa que es desenvolupa a la ciutat de Quibdó, a Colòmbia, en agrupació amb la entitat sòcia local Corporación Humanas, i amb la entitat de Catalunya Metzineres, ambdues expertes en la defensa dels drets de les dones, i amb una llarga experiència en el treball amb dones privades de llibertat.

Imatge de diverses dones

Observatori de Feminicidis, per la protecció, exigibilitat, apoderament i garantia del dret humà a la vida de les dones a Colòmbia | Fase 3

El projecte “Observatori de Feminicidis, per la protecció, exigibilitat, apoderament i garantia del dret humà a la vida de les dones a Colòmbia”, entra en la seva tercera fase, una etapa de consolidació metodològica i multiplicació dels aprenentatges, coneixements adquirits i aliances desenvolupades, aportant a la garantia i l’exercici ple de les dones colombianes a viure vides lliures de violència, incidint en l’aplicació real i efectiva de les mesures de protecció i prevenció de la violència feminicida.

Juntes ens cuidem

Juntes ens cuidem: enfortiment d'espais segurs de protecció de la vida, els drets i la dignitat de les dones al Magdalena Medio colombià.

El programa "Juntes ens cuidem: enfortiment d'espais segurs de protecció de la vida, els drets i la dignitat de les dones al Magdalena Medio colombià", neix de l'existència i la identificació de necessitats urgents d'espais de protecció i atenció a dones en situació de violència masclista a la regió del Magdalena Medio i al departament del Cauca, Colòmbia, per part de les organitzacions als territoris.

Juntanza pel dret a la pau

Juntanza pel dret a la pau, a la ciutat i a una vida lliure de violències

El projecte “Juntanza por el derecho a la paz, a la Ciudad y a una vida libre de violencias para mujeres y niñas de Medellín”, és una iniciativa que es desenvolupa a Medellín, Colòmbia, que compta amb el suport i la implicació de la Secretaria de la Dona i la Secretaria de la No Violència de l'Alcaldia de Medellín (Colòmbia) i busca contribuir a l'augment de capacitats de participació

Pau i justícia econòmica per a  les dones víctimes del conflicte armat

Pau i justícia econòmica per a les dones víctimes del conflicte armat

El projecte “Paz y justicia económica para las mujeres víctimas del conflicto armado” busca contribuir a la pau i justícia econòmica de les dones a les ciutats colombianes de Barrancabermeja i San Pablo, on el conflicte armat ha tingut un impacte molt elevat.

mujer

Observatori de Feminicidis, per la protecció, exigibilitat, apoderament i garantia del dret humà a la vida de les dones a Colòmbia

El projecte Observatori de Feminicidis, per la protecció, exigibilitat, apoderament i garantia del dret humà a la vida de les dones a Colòmbia entra en una segona fase d’execució i recull els aprenentatges i coneixements adquirits durant la seva primera fase. Inclou també les necessitats socials i econòmiques derivades del context de pandèmia que han accentuat els riscos i les amenaces en la vida de les dones.

Economia feminista

Economia Feminista i Desenvolupament Comunitari (finalitzat)

El projecte "Enfortiment de l'economia solidària i feminista de dones a la ciutat de Medellín", impulsat amb la Red Feminista Antimilitarista de Medellín i l'Associació Matriu, busca promoure l'economia feminista, social i solidària entre dones lideresses i activistes feministes en comunes en situació d'exclusió i precarietat a la ciutat de Medellín, com a forma d'impulsar l'autonomia, l’apoderament econòmic-polític, i la visibilització i repartiment del treball reproductiu.

Dones amb espelmes a la mà en un acte públic

Construcció de pau i justícia de gènere (finalitzat)

Dones joves actives al diàleg social i a la construcció de pau amb justícia de gènere. Aquest projecte té l’objectiu de contribuir a augmentar les capacitats, individuals i col·lectives, de participació i incidència de dones joves i societat civil per la construcció de pau amb justícia de gènere a les zones nord-oriental, nord-occidental i centre-oriental de Medellín, Colòmbia, a partir de la consolidació d’una xarxa d’escoles populars de dones constructores de pau amb justícia de gènere. 

Imatge de diverses dones amb un mural de fons

Dones pel dret a la pau i a una vida lliure de violències (Finalitzat)

Dones pel dret a la pau i a una vida lliure de violències.  L’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir a promoure els drets de les dones colombianes a una vida lliure de violències i a la pau, a través d’accions dirigides a augmentar les capacitats ciutadanes i de lideratge polític (al Magdalena Medio, Cauca i Catalunya), per la incorporació de les demandes específiques de les dones a la construcció de pau i no-violència als espais d’incidència locals de les dues regions colombianes, així com la incorporació de les mirades nacional, regional, juvenil i inter-ètn

Imatge d'una manifestació de dones amb una pancarta de la OFP

Gènere i Emprenedoria Econòmica (Finalitzat 2021)

Justícia econòmica per les dones víctimes del conflicte al Magdalena Medio. L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a la justícia econòmica i a enfortir l’economia feminista popular de dones de la xarxa de productores de l’OFP, víctimes del conflicte armat que es troben en condicions de pobresa als municipis de Barrancabermeja i Puerto Wilches, al departament de Santander i San Pablo, al Sud del departament de Bolívar, per a la generació d'ingressos, la promoció de la seva autonomia personal i la reconstrucció dels seus projectes de vida, a través de la consolid

Fotografia on es veuen diverses dones en la presentació de l'observatori, amb una projecció de fons

Observatori de Feminicidis per Garantir el Dret a la Vida de les Dones (Finalitzat al gener de 2020)

Observatori de Feminicidis, per la protecció, exigibilitat, apoderament i garantia del dret humà a la vida de les dones a Colòmbia. L’objectiu d’aquest projecte és aportar a la garantia i exercici ple dels drets humans a Colòmbia, a través de la comprensió crítica, exigibilitat i incidència social per assolir la disminució dels índexs de feminicidis, a partir de la construcció de eines i estratègies participatives, dirigides a l’apoderament de les titulars de drets, de responsabilitats i d’obligacions, per tal d’augmentar la garantia del dret a la vida de les dones

Fotografia de dones manifestant-se amb cartells reivindicatius

Construcció popular i territorial de Pau (Finalitzat el 2019)

Enfortint la participació ciutadana de les dones en els diàlegs nacionals i regionals per la construcció de pau al territori.
Organització Local: Organització Femenina Popular
Objectiu: Enfortir la participació ciutadana de les dones en els diàlegs nacionals i regionals per a la construcció de pau al territori. Amb la participació de 360 dones lidereses, defensores de drets humans i víctimes del conflicte armat.

Amb el suport: Agència Catalana de Cooperació ACCD
 

Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona

Gènere i emprenedoria econòmica (finalitzat el 2019)

Organització Local: Organització Femenina Popular
Objectiu: Enfortir la capacitat d'emprenedoria de dones en situació de pobresa i pobresa extrema víctimes del conflicte armat dels municipis de Barrancabermeja i Puerto Wilches, per a la generació d'ingressos, la promoció de la seva autonomia personal i la reconstrucció dels seus projectes de vida.
 

Amb el suport: Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona

Amb el suport: Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona

Pau amb Justícia de gènere (Finalitzat el 2019)

Organització Local: Corporació Amiga Joven
Objectiu: Ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes per promoure la governança democràtica local i les capacitats de les organitzacions socials i comunitàries.
S'emmarca en el context actual colombià del post-acord de Pau, pretenent seguir els impactes del post-acord i combinant-ho amb estratègies des de les organitzacions de dones per construir pau.

Amb el suport: Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona