Vés al contingut

El projecte “Juntanza por el derecho a la paz, a la Ciudad y a una vida libre de violencias para mujeres y niñas de Medellín”, és una iniciativa que es desenvolupa a Medellín, Colòmbia, que compta amb el suport i la implicació de la Secretaria de la Dona i la Secretaria de la No Violència de l'Alcaldia de Medellín (Colòmbia) i busca contribuir a l'augment de capacitats de participació i incidència sociopolítica de 200 dones joves de la Xarxa Sorora d'Escoles Populars de Medellín, per a la prevenció de violències de gènere, particularment violències sexuals a l'espai públic i domèstic.

En col·laboració amb la Corporación Amiga Joven, treballem amb un enfocament de construcció de pau amb justícia de gènere, que qüestioni, examini i reclami el dret de les dones al territori (de la ciutat, del propi cos), a la pau i a una vida lliure de violències.

El projecte té com a objectius: l’impuls d'estratègies comunitàries de reflexió i acció crítica sobre la prevenció i l'eliminació de violències contra les dones com a mecanisme per a la pau amb justícia de gènere; La implementació d'accions d'atenció i acompanyament psicosocial per a l'abordatge dels impactes de les violències patides, la restauració del teixit social, la reconciliació i la resiliència, en el marc del conflicte, postconflicte i la violència de gènere; i l’enfortiment de lideratges i reconeixement de les dones joves per a la interlocució en espais d’incidència social i política, a través d’estratègies de participació i diàleg alternatives, des dels sabers populars feministes i artístics.

Les sinergies amb la ciutadania i el moviment associatiu barceloní seran impulsades, mitjançant la col·laboració amb l'Associació Hèlia, com a entitat agrupada, en processos d'intercanvi de sabers i experiències entre joves de la Xarxa Sorora i dones líders de Palestina; així com amb l'Associació d'Assistència a Dones Agregides Sexualment (Aadas), com a entitat col·laboradora, en processos de formació en violències de gènere amb joves de la Xarxa Sorora i professionals d'Amiga Joven.

El projecte es desenvolupa des de novembre 2022 a octubre 2024, amb el suport del Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques de l'Ajuntament de Barcelona.

Comparteixo