Cúrcuma SCCL: Acció diversistat i transformació amb perspectiva de gènere
Adreça
c/ Anníbal 3bis, LC tda-1, baixos 08004 Barcelona
Telèfon
931147098
Correu electrònic