Vés al contingut

Compartint aprenentatges i experiències amb les entitats de La Plataforma a Colòmbia

Publicat el 20/12/2021

Des de fa cinc anys, a la Plataforma treballemal costat d'organitzacions feministes referents en la defensa dels drets de les dones a Colòmbia, impulsant projectes de Cooperació Internacional que transformen la vida i educació de moltes nenes, adolescents i dones colombianes.

Aquest treball en xarxa es realitza principalment des de Catalunya, en comunicació i col.laboració constant amb les entitats que implementen les accions en les localitats de Colòmbia on intervenim. Sabem, però, que el contacte és imprescindible i aporta valor afegit als projectes. Per aquest motiu, una o dues vegades l'any, visitem el que fem possible gràcies al treball incansable conjunt. És una oportunitat essencial per conèixer personalment els projectes, compartir aprenentatges i experiències amb les companyes que donen vida a les accions, respirar i viure in situ la força, la iniciativa i la il.lusió que impulsen les accions.

 

Colòmbia

 

Arrel de la pandèmia COVID-19, les limitacions de mobilitat internacional i el context d'incerta en el que vivim actualment, no hem pogut visitar els projectes de cooperació internacional fins ara. Durant els darrers dos mesos (novembre i desembre), hem pogut visitar novament les nostres companyes a Colòmbia. Durant gairebé un mes, hem participat activament en diferents accions, hem conegut els projectes que acompanyem a Medellín, i ens hem inspirat de les dones que hi treballen cada dia per generar oportunitats reals per les dones a la ciutat. 

En el marc del projecte “Dones joves actives al diàleg social i a la construcció de pau amb justícia de gènere”, finançat pel Programa de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona, hem compartit l'entitat Corporación Amiga Joven, sòcia local a Medellín, moments tan rellevants com les accions de tancament del projecte en les que han participat 110 dones joves, integrants de la Red Sorora d’Escoles de Dones Joves per la Construcció de Pau amb Justícia de Gènere.

 

Colòmbia

 

Aquestes dones joves, potents i plenes de força i iniciativa han après, al llarg dels 2 anys de durada del projecte, lliçons clau sobre la construcció de la pau, la justícia de gènere, i eines d’incidència social i política. Tanmateix, han generat espais de trobada on compartir experiències, aprenentatges i emocions conjunts en moments de gran dificultat i incertesa, atorgant ple significat a la paraula “sororitat” que identifica el grup, fent feminisme juntes.

Un aspecte molt significatiu de la Red Sorora és l’apoderament ampli i holístic que impulsa i que també inclou l'autonomia econòmica així com la creativitat i la reafirmació de la unió de les joves que hi formen part, particularment a través de l’establiment de diverses emprenedories econòmiques ideades i gestionades directament per les joves.  

Durant aquests dies hem participat en accions comunitàries, de la mà de Corporación Amiga Joven, com el Segon Bazar Comunitari, l’acte de tancament de la Red Sorora i l’Excursió a la Comuna 13 en la que vam conèixer experiències de superació del conflicte armat a través d'accions comunitàries i culturals. Hem dedicat també un temps important a la revisió, seguiment, organització i projecció de la feina conjunta, conjuntament amb les àrees tècniques i administratives de l'entitat sòcia. Tanmateix, hem coordinat i assistit a diferents trobades d’incidència a Bogotà, per reivindicar la feina conjunta, reconèixer i donar suport a la gran labor de les organitzacions de dones a Colòmbia en la defensa dels seus drets, la protecció i la justícia de gènere.

Colòmbia

 

Per altra banda, en el marc del projecte "Enfortiment de l'economia solidària i feminista de dones a la ciutat de Medellín", també finançat pel programa Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona, hem acompanyat la Red Feminista Antimilitarist de Medellín, organització sòcia amb qui desenvolupem aquesta inspiradora iniciativa d’economia feminista.

El projecte té com a objectius principals impulsar la capacitat emprenedora de les dones i reestructurar la distribució del treball reproductiu a la ciutat. Ho fa a través del qüestionament de paradigmes profundament arrelats a la societat colombiana com l'assimilació sistemàtica del rol de cures i manteniment de la llar a les dones, sense cap valoració social o econòmica i vinculat al rol biològic de les dones (amor, obligació i deure). La Red Feminista desafia aquests posicionaments socials amb idees com “això que anomenen amor és treball no pagat”, fent seves les paraules de la gran Silvia Federici.

 

Colòmbia

 

També al costat de la Red Feminista hem compartit experiències amb dones que lideren iniciatives econòmiques i comunitàries a la ciutat, hem participat en espais i tallers sobre usos medicinals de les plantes amb dones populars i hem visitat el centre comunitari de rentatge: Mi Mamá Trabaja (MMT), ubicat en un barri popular de Medellín on les dones dediquen bona part del seu dia a les cures i treball de la llar, prioritzant a tothom abans que a elles mateixes. El centre vol impulsar l’autonomia i la independència econòmica de les dones que el gestionen, i erigir-se en espai de trobada referent per les dones de la zona. Un espai que visibilitzi altres formes de relacionar-se amb la vida i amb una mateixa i que valori el temps de les dones dedicat a les cures, al treball de la llar, al treball productiu, i el que no ens dediquem a nosaltres mateixes.

Aquestes setmanes a Colòmbia han estat plenes de trobades i retrobaments, d’emocions, d’alegries, de frustracions, d’il·lusions, d’anàlisis, d’avaluacions, de projeccions, i de confiança. Confiança en les aliances sorores generades amb les nostres companyes a Colòmbia, i en el compromís de seguir treballant juntes pels drets, llibertats, pau i benestar de les dones, a Colòmbia, a Catalunya, i al món.