Vés al contingut

Construïm Escoles Violeta

Publicat el 20/12/2023

Una de les apostes centrals de l’àrea de Prevenció de la Plataforma és la transformació dels centres educatius del nostre territori en Escoles Violeta. La iniciativa, posada en marxa durant aquest any, es proposa transversalitzar la perspectiva de gènere i intercultural a l'entorn educatiu, des de les aules fins les comunitats que les envolten, per a transformar-los en espais lliures de violències, discriminacions i estereotips.

Per desenvolupar i dissenyar la proposta hem partit de la nostra experiència de treball en centres, principalment de secundària; de la tasca del grup de treball de la Plataforma format per entitats i expertes en l'àmbit, i del suport dels centres educatius que han participat en diferents proves pilot. Aquesta perspectiva multidisciplinar ens ha permès definir la intervenció de manera integral als centres, involucrant tots els agents de la comunitat educativa (junta directiva, professorat, acompanyants, entorn) per millorar la convivència i garantir que els processos de socialització dels i les joves siguin sans i basats en la justícia i la igualtat de tracte i oportunitats.

El treball de transformació cap a l'Escola Violeta consta de diferents fases. S’inicia amb una diagnosi del centre a partir d'una rúbrica d’indicadors de qualitat, gènere i diversitat que ens permet conèixer les seves potencialitats i debilitats. Això ens dona les eines per a treballar conjuntament en un pla de millora pel centre que consisteix en diverses accions de formació i reflexió per al professorat, homologades pel Departament d’Educació, i un assessorament personalitzat per a cada centre. Durant el procés s'estableixen també espais d'intercanvi entre els centres que han emprès aquest camí de transformació i que conformen la comunitat violeta.

Tenim la convicció que és imprescindible acompanyar els centres educatius i les seves comunitats en el camí per a eradicar tota mena de desigualtats i contribuir a garantir entorns segurs i sense violències.

Per més informació podeu contactar amb l'àrea de Prevenció:

Comparteixo