Vés al contingut

Gira de l'Organització Femenina Popular a Catalunya

Publicat el 26/10/2018

La Plataforma Unitària contra les Violència de Gènere i la OFP vénen avançant un treball continu per enfortir la participació i el lideratge de les dones en temes relacionats amb construcció de pau a Colòmbia.

María Cristina Obregón ha estat la representant de l'Organització Femenina Popular (OFP), designada per realitzar una gira per Catalunya caracteritzada per l'intercanvi d'experiències, la sensibilització davant l'actual context polític colombià i la incidència institucional.

Els diàlegs a l'Havana entre el govern de Juan Manuel Santos i la guerrilla de les FARC-EP, no solament va significar la fi d'un dels conflictes més longeus del món, sinó també va permetre la participació d'amplis sectors als quals la guerra va impactar en major mesura i de manera diferencial. Les organitzacions de víctimes, els moviments de drets humans, les comunitats i pobles indígenes, així com el moviment de dones, van aconseguir, amb significatius esforços, que algunes de les seves demandes anessin incorporades dins l’acord realitzat entre l'Estat i Les FARC-EP. No obstant això, a gairebé dos anys de signat aquests acords, la lentitud i l'incompliment per part de l'Estat, han estat les principals característiques de la implementació.

En la seva primera setmana de visita María Cristina Obregón ha pogut intercanviar reflexions sobre la implementació dels acords de pau, la participació dels col•lectius i moviments de dones, i els reptes vigents per aconseguir una pau estable i duradora. En les Jornades del passat  19 d’octubre de 2018 anomendes, “ Enfocament de gènere en la implementació de l'acord de Pau”, María Cristina va parlar sobre les divergències entre una pau institucionalitzada, fitada en els diàlegs amb les FARC, i una pau teritorial que transcendeix l'escenari negociador i procura la superació de múltiples violències esdevingudes per les dones en les regions.

En la quarta trobada de la Xarxa de Dones Llatinoamericanes i del Carib a Espanya, es va esmentar la necessitat d'articular accions entre les organitzacions de dones migrants i les dones que encara viuen als seus països d'orígens, però que han hagut de migrar internament, per incidir en els llocs de presa de decisions.

A Castelldefels en les jornades de pau i solidaritat, es va exposar les dificultats i obstacles de la implementació dels acords, del procés de reparació i del sistema de veritat i justícia del procés de justícia transicional que ara segueix Colòmbia.

La gira també ha tingut activitats amb l’Ajuntament de Barcelona i en el Parlament, com a diàleg amb periodistes i intercanvi d'experiències sobre economia social i solidària.

--------------

VERSIÓN EN CASTELLANO

La Plataforma Unitaria contra las Violencia de Género y la OFP vienen adelantando un trabajo continuo para fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres en temas relacionados con construcción de paz en Colombia.

María Cristina Obregón ha sido la representante de la Organización Femenina Popular (OFP), designada para realizar una gira por Cataluña caracterizada por el intercambio de experiencias, la sensibilización frente al actual contexto político colombiano y la incidencia institucional.

Los diálogos en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, no solo significó el fin de uno de los conflictos más longevos del mundo, sino también permitió la participación de amplios sectores a quienes la guerra impactó en mayor medida y de manera diferencial. Las organizaciones de víctimas, los movimientos de derechos humanos, las comunidades y pueblos indígenas, así como el movimiento de mujeres, lograron, con significativos esfuerzos, que algunas de sus demandas fueran incorporadas dentro de los acuerdos realizados entre el Estado y Las FARC-EP. Sin embargo, a casi dos años de firmado estos acuerdos, la lentitud y el incumplimiento por parte del Estado, han sido las principales características de la implementación. 

En su primera semana de visita María Cristina Obregón ha podido intercambiar reflexiones sobre la implementación de los acuerdos de paz, la participación de los colectivos y movimientos de mujeres, y los retos vigentes para lograr una paz estable y duradera. En las Jornadas del pasado 19 de octubre llamadas “ Enfoque de género en la implementación del acuerdo de Paz”, María Cristina habló sobre las divergencias entre una paz institucionalizada, acotada en los diálogos con las FARC, y una paz territorial que trasciende el escenario negociador y procura la superación de múltiples violencias acaecidas por las comunidades, especialmente por las mujeres en las regiones.

En el cuarto encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, se mencionó la necesidad de articular acciones entre las organizaciones de mujeres migrantes y las mujeres que aún viven en sus países de orígenes, pero que han tenido que migrar internamente, para incidir en los lugares de toma de decisiones.

En Castelldefels en las jornadas de paz y solidaridad, se expuso las dificultades y obstáculos de la implementación de los acuerdos, del proceso de reparación y del sistema de verdad y justicia del proceso de justicia transicional que ahora sigue Colombia.

La gira también ha tenido actividades en el Ajuntament de Barcelona y en el Parlament, como diálogo con periodistas e intercambio de experiencias sobre economía social y solidaria.

 

Comparteixo