Vés al contingut

Iniciatives d'economia feminista i reforçament del teixit comunitari a Medellín

Publicat el 04/02/2021

El projecte "Enfortiment de l'economia solidària i feminista de dones a la ciutat de Medellín", impulsat amb la Red Feminista Antimilitarista de Medellín, busca promoure l'economia feminista, social i solidària entre dones lideresses i activistes feministes en comunes en situació d'exclusió i precarietat a la ciutat de Medellín, com a forma d'impulsar l'autonomia, l’apoderament econòmic-polític, i la visibilització i repartiment del treball reproductiu.

Això es realitzarà a través de tres components principals: s'establirà una iniciativa d'economia feminista amb l'obertura d'un Centre Comunitari de Rentat, administrat i dinamitzat per 30 dones lideresses i activistes feministes, el qual suposarà un impuls a l'autonomia i emancipació de les dones que l'administraran; un alleujament en el temps dedicat a la feina domèstica no remunerada de les dones de la comuna; i un punt de trobada, creixement i intercanvi per a les dones de l'àrea.

Així mateix, amb el suport de l'Associació Matriu, s'enfortiran les capacitats teorico-pràctiques de lideresses i emprenedores en la gestió d'iniciatives econòmiques des de l'economia feminista, social i solidària, a través d'Escoles de Formació, de trobades i d’acompanyaments.

I, finalment, a través d'una campanya de comunicació i incidència, es buscarà visibilitzar l'essencialitat del treball domèstic no remunerat i de l'economia feminista, social i solidària, entre la ciutadania i autoritats de Medellín i Catalunya.

La càrrega desigual de les tasques de la llar que recau sobre les dones genera una restricció de temps que obstaculitza el seu progrés; a més, el rentat (a mà) és un dels oficis de la llar més demandants en temps i recursos, que pot comportar 5-6 hores cada setmana. Les rentadores són un objecte costós considerat gairebé de luxe, al que moltes famílies no poden accedir. Segons l'Enquesta Nacional de Qualitat de Vida (2018), el 40% de la població de Colòmbia no té rentadora, en la seva gran majoria d'estrats 0, 1 i 2, persones que, pel seu baix poder adquisitiu, no arriben a pagar el milió i mig de pesos (aproximadament 355 euros) que val aquest electrodomèstic de mitjana, allà on l'ingrés laboral mitjà d'un home és 1.419.104 i el d'una dona 1.200.124 COL$.

Per això, aquest projecte proposa la creació d'un centre comunitari de rentat dirigit i administrat per dones populars de Medellín, establint un circuit econòmic que es formi per a la sostenibilitat de propostes d'economia solidària, on les dones lideresses faran part a través d'estratègies d’administració, comercialització i distribució dels guanys, així com de la dinamització i activació del centre comunitari, establint un espai per a la seva autonomia econòmica, però també per a la creació de llaços i vincles comunitaris en la comuna, que contribueixin al desenvolupament de maneres de fer i mirades alternatives.

Totes aquestes accions estan orientades a promoure la participació i l'autonomia econòmica, entesa com la capacitat de les dones de generar ingressos propis a través del treball productiu remunerat en condicions d'equitat. Implica, així mateix, l'exercici d'administració autònoma sobre aquests ingressos, considerant la seva situació familiar, les seves necessitats i la forma en que fan servir el temps en les tasques no remunerades. L'enfortiment econòmic en aquest sentit es constitueix com una garantia fonamental ja que es generen espais d'inclusió que enforteixen l'economia, avançant en la construcció de societats més inclusives i reduint la pobresa, els nivells d'atur i de subocupació.

Aquest és un projecte impulsat per la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, l’Associació Matriu, i l’entitat colombiana Red Feminista Antimilitarista, amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona, a través del programa de justícia global.

Comparteixo