Vés al contingut

La Plataforma proposa als ajuntaments donar suport a una moció arrel de la sentencia del cas “La Manada”

Publicat el 16/05/2018

En la última Assemblea del mes de febrer, vàrem decidir començar un Grup de Treball on diferents entitats i persones interessades poguéssim posar en comú idees i estratègies per fer incidència política i social.

La primera acció serà començar una campanya per instar als plens dels ajuntaments de Catalunya, a aprovar una moció sobre la sentència del cas de “la manada”.

Segons les obligacions internacionals assumides per l'estat espanyol, les institucions i la judicatura en particular, tenen el deure de protegir, investigar, sancionar i rescabalar les dones que denuncien violències masclistes, incloses les sexuals. L'incompliment de l’obligació bàsica d'assegurar els drets de les dones a viure sense violències, és violència institucional.

A continuació podeu consultar la Moció als Ajuntaments i el comunicat de premsa

Seguim lluitant pel nostre dret a viure sense violències!

Arxius adjunts
Adjunt Size
Moció als Ajuntaments 212.48 KB
Comunicat de premsa 97.83 KB

Comparteixo