Vés al contingut

Les primeres sessions d’Aprenentatge i Servei a l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona ja estan en marxa!

Publicat el 05/02/2018

El dimarts 23 de gener es van iniciar les formacions a tot l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Milà i Fontanals del barri del Raval de Barcelona. Les dues primeres sessions es va treballar a través d’exercicis teatrals i corporals, dutes a terme per l’associació TRAMA, van ser sobretot de coneixença i cohesió grupal, mitjançant aquests es va voler reflexionar els i les alumnes sobre les discriminacions, desigualtats, rols i estereotips de gènere.

El dimarts 30 de gener es van realitzar dues sessions més de formació amb els dos grups de 3r d’ESO i es va dur a terme la primera sessió amb l’alumnat de l’Aula d’Acollida del mateix Institut. Pel que fa als dos grups de 3r, es va aprofundir en totes les temàtiques que van sorgir durant l’anterior sessió realitzada, rols i estereotips, discriminació i desigualtat per raó de gènere i origen cultural... Pel que fa a la primera sessió amb l’alumnat de l’Aula d’Acollida va ser de coneixença i d’intercanvi cultural per totes i tots els participants al taller formatiu, l’alumnat, el professorat i les talleristes, va ser una jornada molt enriquidora.

També es va realitzar la formació al professorat per part de les companyes del Centre d’Estudis Africans i Interculturals, que també participen a les sessions de formació amb tots els grups d’alumnes amb l’objectiu de generar consciència entorn a la diversitat cultural com a realitat, com a riquesa i com a enfocament des del qual actuar.

Pel que fa al Servei Comunitari d’aquest curs, cada grup realitzarà una acció/servei diferent. Per al grup de 3er A, es treballarà la coeducació a l’escola infantil i primària Rubén Darío a través de l’exemple del projecte de pati coeducatiu que s’ha fet a l’escola Canigó.

Per al grup de 3er B ens centrarem en la Memòria històrica invisibilitzada, s’aprofundirà en llocs, fets i personatges històrics o actuals del barri del Raval on s’hi hagin produït lluites pels drets de les dones i el col·lectiu LGTBI; entre tot aquest mapa de persones, col·lectius, espais, monuments i lluites l’alumnat farà una selecció d’aquells que els interessi més investigar i acabaran dissenyant un itinerari per realitzar una Ruta de memòria històrica al barri.

Finalment amb el grup de nois i noies de l’Aula d’Acollida s’ha proposat treballar en la realització d’una performance reivindicativa sobre la situació en la que es troben els i les joves nouvingudes a Barcelona, és a dir, partint de la seva pròpia experiència per tal de visibilitzar-la i posar-la en valor.

Comparteixo