Vés al contingut

Moviment de dones del món

Publicat el 16/12/2020

El projecte Moviment de Dones del Món té l'objectiu de promoure la defensa dels Drets de les Dones d'origen migrant i divers, mitjançant espais de participació, debat i sensibilització, arrel de l’exercici dels drets de ciutadania i del Dret Humà a viure una vida lliure de violència. En aquesta línia, el projecte busca obrir espais de reflexió, diàleg i anàlisi  sobre l'accés i exercici dels drets per part de dones migrades, mitjançant la creació d’aliances i sinèrgies, potenciant la comunicació i la facilitació d’espais de trobada individuals i grupals, com és el cas de les trobades del Grup de Treball de Dones del Món on diverses entitats que treballen amb dones d’origen migrant i divers es donen cita per conversar sobre les realitats i necessitats més urgents, així com per construir accions i iniciatives conjuntes.

Igualment, es posa un important èmfasi en l’element de sensibilització de la societat sobre aquesta realitat, contribuint a enfortir el teixit associatiu i comunitari d’entitats, col·lectius i dones migrades per a l'exercici dels drets de ciutadania i la superació de la violència masclista als processos migratoris. En aquest sentit, engegarem aviat una campanya de comunicació a través de xarxes socials i mitjans, per tal de visibilitzar les experiències de les dones migrades a Catalunya provocades per la pandèmia, quines n’han estat les conseqüències, les interseccions de les desigualtats que viuen, i quines són les perspectives de futur i les demandes que fan a les institucions i a la societat, donant a conèixer una realitat massa sovint amagada i distorsionada, per tal de conscienciar i sensibilitzar la ciutadania de la necessitat de canvis polítics i socials que reverteixin aquesta discriminació.

En aquest sentit, també es va comptar amb un espai de col·loqui i intercanvi al XVI Fòrum contra les Violències de Gènere d’aquest novembre de 2020, sota el títol “Dones migrades i diverses en temps de pandèmia: essencials i invisibilitzades”, que va estar dinamitzat per Fàtima Ahmed, de l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona, i on van participar companyes d’entitats que treballen acompanyant i advocant pels drets de dones d’origen migrant i divers: Sabrina Drago (Mujeres Pa’lante); Rocío Echeverría (Sindihogar-Sindillar); Bombo Ndir (Associació de Dones Immigrants Subsaharianes); i Jossie Rocafort (EAMISS). En aquest espai es va conversar  sobre les experiències i realitats de dones d’origen migrant i divers, tomant la pandèmia del COVID com exacerbador i visibilitzador de les condicions ja existents, que no origen. Així, es va compartir com la pandèmia, en certa manera, ha estat un gran laboratori de la realitat que vivim: què i qui compta, qui no. Les mesures com "queda't a casa" han estat molt exclusivistes, ja que no tothom pot quedar-se a casa, o té casa, o tenen una petita habitació, sense llum, sense intimitat, compartida amb altres persones. Llavors, la casa ha arribat a ser tot excepte un lloc de protecció i seguretat.

Aquest és un projecte de creació de sinèrgies i aliances que enforteixin les entitats que treballen per i amb dones d’origen migrant i divers, per tal de promoure la seva integració, així com el respecte i garantia dels seus drets socials, civils i humans, per una vida lliure de violències, digna, justa i en igualtat.

Àlbum de fotografies

Comparteixo