Dades de l'entitat #58

CJC - Col·lectius de Joves Comunistes