Vés al contingut

Fem acció contra el masclisme! El projecte consisteix en la creació de vincles d’aprenentatge i acció entre diferents projectes de prevenció i sensibilització de la Plataforma implicant els i les diferents agents, col·lectius i públic destinatari: alumnes d’Integració Social de l’Institut Salvador Seguí, entitats del programa Trenquem el Silenci i públic jove que assisteix al Fòrum contra les violències de gènere.

Aquesta iniciativa va néixer el curs 2016/2017 sota el títol d’Artivistes i va continuar el 2017/2018 com Integraccions, consolidant un dels principals objectius i reptes del projecte: Contribuir a la formació i capacitació de les futures professionals dins l’àmbit de serveis a la comunitat i socioculturals. Durant el curs 2018/2019, amb FemAcció, donarem continuïtat al projecte.

 

La intervenció es dissenya de manera conjunta amb les entitats agrupades al projecte: Associació GOGARA, Associació Cúrcuma i GrediDona, la Plataforma com a entitat coordinadora i el professorat del centre encarregat d’oferir el Mòdul d’Atenció a unitats de convivència, en el marc del qual l’alumnat d’Integració social rep la formació sobre les violències de gènere.

Un cop acabada l’etapa formativa els i les alumnes preparen conjuntament amb les entitats un seguit d’activitats de prevenció que dinamitzaran al Fòrum Jove contra les violències de gènere, que aplega prop de 400 joves, a mode d’implementació dels aprenentatges rebuts.

 

Comparteixo