#19N Prevenció de l'abús sexual en la infància (ASI)

L'abús sexual a infants és un problema que afecta a tots els països del món. 

Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), 1 de cada 5 infants pateixen abusos sexuals abans del 18 anys i només un 10% dels casos son denunciats.