ToT en el marc del projecte europeu "Active Youth Network for Equality"

Els passats dies 20 i 21 de juny vam coordinar i dinamitzar una sessió de "Training of Trainers" (Formació de Formadores) a la ciutat de Porto (Portugal), amb l'objectiu de compartir i transmetre la metodologia de la Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat (XAJI) a l'Associação Plano, entitat que coordinarà el projecte en 5 escoles de la regió de Porto, acompanyant els i les joves de les escoles participants a