Vés al contingut

Programa de prevenció de les violències de gènere que es desenvolupa en el marc de l’aprenentatge cooperatiu entre iguals i la participació activa dels i les joves amb l’objectiu de formar persones joves que siguin capaces de promoure la igualtat de gènere, detectar relacions abusives en el seu propi entorn educatiu i finalment esdevinguin referents i agents actius entre els seus iguals per a la transformació social.[

El programa coordinat per la PUCVG va destinat a nois i noies de 12-17 anys i es treballa en agrupació amb entitats expertes en prevenció de la violència de gènere.El programa consta de diferents fases repartides durant els quatre anys de l'implementació:

FORMACIÓ on les entitats agrupades formen als i les joves. El programa consta de 6 sessions de 2 hores:

· Introducció a la perspectiva de gènere

· Construcció de les feminitats / masculinitats (sessions no mixtes)

· Diversitat sexual i perspectiva LGTBI

· Violències masclistes i relacions de parella

· Detecció i Protocols d'actuació

· Percepció de l'espai del centre i proposta d'intervencions

En la segona fase es fa un ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT a cada grup XAJI, generant espais on poder debatre sobre els aprenentatges adquirits per tal de pensar, dissenyar i preparar conjuntament accions de sensibilització, així com gestionar la possible detecció de casos abusius al seu context proper.

A la tercera fase, es realitzen les accions de SENSIBILITZACIÓ dins el context educatiu o bé a nivell de municipi o Districte i es fa una avaluació qualitativa de l'impacte i del procés viscut al llarg del curs.

Finalment, en la darrera fase, promovem accions de MENTORIA entre iguals i accions de relleu, on els joves traspassen el coneixement als nous grups dels seus centres.

Actualment, participen al programa quatre centres de Barcelona: INS Moises Broggi, INS Barri Besòs, INS Maria Espinal i INS Bernat Metge; sis centres de Cornellà: INS Esteve Terrades, INS Neus Català, INS Maria Aurèlia Capmany, INS Joan Miró, INS Miquel Martí i Pol i Francesc Macià; dos centres a Sant Adrià del Besòs: INS Manuel Vazquez Montalván i INS SAnt Gabriel, i un centre a Masquefa, el INS Masquefa. 

Comparteixo